Låneansökan

För att ansöka om ett lån krävs att en låneansökan skickas in till en bank eller ett låneinstitut. Låneansökan kan skickas via e-mail, post, fax eller om du ansöker om ett sms-lån, via sms.

Låna Pengar från 3,75 % ränta, Ansök här!

Låneansökan finns att hämta på din bank, ladda ned från deras hemsida eller skicka efter via post.

I låneansökan måste du fylla i diverse personuppgifter såsom; namn, personnummer, adress, telefonnummer, antal barn, cilvilstånd m.m. Du behöver även ange arbetsgivare alternativt eget företag, din nuvarande anställningsform samt årsinkomst i låneansökningen. Då du ansöker om ett lån måste du ange summan du önskar att låna samt skäl till låneansökan / låneansökningarna, alltså vad det ska finansiera. Till detta tillkommer kontouppgifter som används om din låneansökan blir beviljad. På de flesta låneansökningar kan du även välja om du vill bli underrättad om en mindre summa än den du ansökt om blir beviljad, eller om du i detta fall endast vill ha besked i form av ett avslag.

I din låneansökan ska du ange samtliga skulder o tillgångar och inkomster och utgifter, såsom olika bidrag och tidigare skulder m.m. så att banken kan behandla din ansökan för att sedan bevilja den. För att bevilja en låneansökning tas en kreditupplysning hos ett kreditupplysningsbolag för att se om det finns betalningsanmärkningar m.m registrerade på dig.

Om du ansöker om ett lån tillsammans med någon, t.ex. din partner fyller denne i sina uppgifter som en Medansökande på låneansökan. Sedan fyller du/ni i hushållets gemensamma uppgifter på låneansökningsblanketten. Detta inkluderar tidigare lån, hyra, bidrag, räntor, ägande av bostad och bil samt antal barn att försörja m.m.

Låneansökan avslutas med underskrift samt signatur. På låneansökningen ska man även särskilt fylla i om man ansöker om lån i syfte att lösa krediter/lån/kontokortsskulder och om man vill sköta betalningarna via autogiro.

Då din låneansökning blivit beviljad tillkommer ränta på den lånade summan. Räntan kan vara fast, rörlig eller ränta med tak beroende på vilken typ du väljer att teckna. Det tillkommer även en uppläggningsavgift på låneansökningen.

Då du ska ansöka om ett lån kan du först ansöka om ett Lånelöfte, så att du vet hur mycket pengar du har att röra dig med, vilket kan vara aktuellt t.ex. då du letar efter en bostad. För att din låneansökan ska bli behandlad och godkänd krävs en säkerhet i form av pant (t.ex. egendom) eller en borgesman som binder sig at betala ditt lån om inte du klarar det enligt de villkor som ställts i kontraktet.

Om någon av uppgifterna i din låneansökan ändras är du skyldig att meddela detta till banken eller låneinstitutet i fråga. Det kan vara frågan om t.ex. adressbyte eller förändring av civilstånd.

I din låneansökan fyller du i vilket belopp du vill låna och inom vilken tid du önskar att betala tillbaka denna summa, du kan dock alltid betala tillbaka hela eller en större del av lånet än vad som står i din avbetalningsplan vid ett tillfälle . Detta kallas förtidsinlösen. I din låneansökan binder du dig vid att betala av lånet vid fastställda tidpunkter, om detta inte sker tillkommer en dröjesmålsränta och om tillräckligt lång tid passerar blir din borgesman skyldig att betala beloppet eller din pant inlöst.