Privatlån

Ett privatlån kan tecknas i syfte att låna pengar till större köp, eller för att slå ihop flera smålån till ett. Vid tecknandet av ett privatlån läggs inte fokus på vad du vill låna pengarna till, dock måste skälet anges i ansökan och vara rimligt. Du kan inte ansöka om lån för att täcka vilka utgifter som helst. Till skillnad från ett smslån, telefonlån eller liknande kan man med ett privatlån låna större summor, återbetalningstiden är dessutom betydligt längre och räntorna lägre. Ansökningsprocessen för ett privatlån tar dock längre tid.

Låna Pengar från 3,75 % ränta, Ansök här!

Med ett privatlån kan du låna ca 30 000-350 000 kronor, med en återbetalningstid på privatlånet som sträcker sig upp till 12 år. Uppläggningsavgifter samt ränta m.m. kan variera mellan privatlånen som de olika bankerna erbjuder. Man kan även välja att teckna en försäkring för sitt privatlån, även dessa kostnader kan variera. Det är många faktorer som varierar i de olika kreditinstitutens erbjudanden, det är därför värt att skaffa sig en översikt av de olika privatlånen. Detta kan man på ett enkelt sätt skaffa över Internet på hemsidor som har specialiserat sig på att jämföra och samla information från olika banker.

Precis som för vilket annat lån som helst måste du för att bli beviljad ditt privatlån skicka in en låneansökan. Denna ansökan kommer sedan att behandlas av banken eller institutet och din ekonomi ses över. De kommer att kontrollera att du inte har någon betalningsanmärkning, och att din förmåga att betala tillbaka ditt privatlån är god. Ofta krävs det ingen säkerhet för att teckna ett privatlån, däremot ska du ha fast anställning. Då oväntade saker kan hända finns även möjlighet att teckna en försäkring för privatlånet om du till exempel skulle förlora ditt jobb. Försäkringarna varierar för de olika kreditinstituten men innebär i regel att du kan förlänga din återbetalningstid och på så sätt minska dina månadskostnader eller i vissa fall helt lösa upp lånet beroende på vilken försäkring du har valt att teckna för ditt privatlån.

Du bör även beakta om du vill ha rak amortering på ditt privatlån eller annuitets amortering. Med annuitetsbetalning menas att du betalar en fast summa för amortering och ränta vid varje åtebetalningstillfälle på privatlånet. Med rak amortering är amorteingsdelen densamma vid alla avbetalningar medan räntan minskar efterhand som penningskulden krymper. I regel är det billigare med rak amortering, då du betalar av skulden på privatlånet fortare. Annuitetsbetalning är alltså oftast det dyraste alternativet men det innebär en fast kostnad vid varje avbetalningstillfälle.

Du kan även välja att ha fast eller rörlig ränta på ditt privatlån. Ofta tjänar man på att teckna ett lån med rörlig ränta, men med fast ränta vet man i förväg de exakta kostnaderna för privatlånet. Ett alternativ är att binda en del av lånet och den andra delen rörlig. Det blir även en kostnadsskillnad om du väljer att betala via Autogiro eller post-avi, till det senaste tillkommer alltid en aviseringsavgift vid varje betalningstillfälle.

Innan du tecknar ett privatlån kan det vara bra att göra en så kallad lånekalkyl som visar på den totala- samt måntagliga kostnaden för ditt lån.

Mer fakta

https://www.låneansökan.se/privatlån/

http://www.norrbanken.se/privatlån/

http://www.alfabanken.se/privatlån/