Villalån

Ett villalån är en slags bolån, och nämns ofta i sammanhang med huslån och bostadsrättslån, vilka samtliga är lån för olika former av boende. Man kan ansöka om villalån hos banker och låneinstitut. På internet kan man även jämföra olika bankers villalån b.l.a. villkor och räntor på hemsidor som är skapade i syfte att jämföra olika lånealternativ. Där kan man även se de olika villalånens lämplighet för just dig, med hänsyn till vart du bor, vilken typ av bostad du söker samt bindningstid och kontantinsats m.m.

Låna Pengar från 3,75 % ränta, Ansök här!

På dessa hemsidor som jämför olika villalån anges endast de officiella räntorna, då du tar kontakt med en bank personligen kan de ta hänsyn till individuella skillnader och förutsättningar. Det är alltså först när du tar personlig kontakt med din bank som du kan förhandla om räntorna och villkoren i ditt villalån.

Självklart går det även att från början själv kontakta de olika bankerna för att på så sätt genomföra en egen jämförelse av deras olika villalåneerbjudanden. Det som de jämförande Internetsidorna kan erbjuda är en snabb översikt av hur de olika villalånen och dess räntor och villkor ser ut i dagsläget. På Internet finns även möjligheten att genom olika kalkyleringsfunktioner beräkna hur du och ditt villalån skulle påverkas av möjliga ränteförändringar.

Normalt är att du kan låna upp till 85-95 procent av husets totala kostnad med ett villalån, med ett minimumbelopp som varierar mellan 100 000-200 000 kr. Marknadsvärdet på den villa/bostad som du tänkt köpa styr hur mycket pengar du får låna.

Andra aspekter som du bör överväga är om du ska ha rörlig eller bunden boränta på villalånet. På senare år visar statistiken att de som valt att teckna rörlig ränta på villalånet har tjänat på det, men detta alternativ kräver en mer flexibel ekonomi då kostnaderna tillfälligt kan bli både hundra och tusenlappar dyrare i månaden. Att binda räntan är därför ett mer säkert alternativ då du ska teckna ett villalån. Ett alternativ är att dela upp lånet och t.ex. ha halva bundet och den andra halvan rörlig. Det går även att reglera bindningstiden på villalånet, vilket innebär antalet år som du väljer att binda ditt villalån till en fast ränta.

När du sedan har fått ditt villalån möts många av frågan om de ska amortera av så mycket som möjligt på lånet eller spara på ett högräntekonto till oförutsedda avgifter i hemmet. Mest ekonomiskt i längden är det att betala av så mycket som möjligt på villalånet, eftersom bankens ränta på utlåning är högre än räntan du får på ditt sparkonto. Överväg dock att man som villaägare kan stöta på många oförutsedda avgifter som en trasig diskmaskin eller en fuktskada. Att välja en medelväg kan därför vara att föredra, då du både har tillgång till kontanter men samtidigt betalar av på ditt villalån/villalånen.

När du ansöker om ett villalån krävs att banken tar en kreditupplysning på dig och möjlig medlånetagare, detta görs hos UC AB. Om du har flera olika bostadsalternativ eller ännu inte bestämt bostadsobjekt kan det vara smart att först ansöka om ett såkallat lånelöfte, innan du ansöker om själva villalånet. Ett lånelöfte förtäljer hur mycket pengar du på ett ungefär kommer ha tillgång till i ditt bostadsköp och gäller i 1år.